• WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

   • Każdy z nas ma wiele talentów!

    U jednych są one ukryte, u drugich są niemalże na powierzchni, widoczne gołym okiem. W każdym przypadku obowiązkiem dorosłych jest pomóc dziecku w odkrywaniu i rozwijaniu jego talentów, zainteresowań i pasji.

    W naszej szkole, nie chcąc pominąć żadnego dziecka, realizujemy Program Wychowawczy Szkoły, którego motto brzmi „Wychowanie przez sukces”. Uczniowie mają możliwość osiągnięcia sukcesu edukacyjnego w wielu dziedzinach, na miarę swoich możliwości, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

    Od roku 2010 realizujemy Szkolny Program Wspierania Uzdolnień, który pozwala stworzyć lepsze warunki rozwoju dla dzieci, które mogą więcej i chcą więcej.

    Główne cele Programu Wspierania Uzdolnień:

    • Odpowiednio wczesne rozpoznanie uzdolnień, umiejętności i zainteresowań uczniów,

    • Tworzenie warunków do rozwoju talentów, uzdolnień i zainteresowań,

    • Wzrost aktywności twórczej uczniów,

    • Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym.

     

    Należymy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Jako jedni z pierwszych otrzymaliśmy Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. Certyfikat ten pełni rolę swoistego "znaku jakości", informującego lokalne środowisko o ponadstandardowej pracy szkół wdrażających nowe lub modyfikujących stosowane dotąd rozwiązania organizacyjne, programowe i metodyczne.

    Za zaangażowanie we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało nam tytuł Szkoły Odkrywców Talentów

    Dla naszych uczniów corocznie przygotowujemy bogatą ofertę różnych form aktywności będących inspiracją i wsparciem w ich rozwoju intelektualnym i fizycznym.

     • Nasza oferta

      • Indywidulane programy nauczania, opracowane specjalnie dla uczniów, przejawiających szczególne uzdolnienia w obrębie konkretnych przedmiotów.

       

      • Koła zainteresowań dla uczniów klas 4-8 i dla klas 1-3 oraz dla dzieci korzystających ze szkolnej świetlicy [oferta zajęć 2019/2020]

       

       

      • Zajęcia warsztatowe z Edukacji STEAM - programowanie, inżynieria, sztuka, matematyka i Minecraft

      • Zajęcia warsztatowe z Edukacji Medialnej Cyfrowe Opowieści - filmy, komiksy, aplikacje

       

      • Uczestnictwo w programach, projektach, wydarzeniach ogólnopolskich, międzynarodowych: Szachy w szkole, CodeWeek, Scratch Day, Hour of Code

       

      • Praca w Szkolnej Sekcji Wolontariatu propozycja dla uczniów o uzdolnieniach społecznych

       

      • Udział w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych, artystycznych, sportowych o zasięgu dzielnicowym, warszawskim, wojewódzkim, ogólnopolskim.

   • Jesteśmy organizatorami:

     

     

   • Współpraca

    Współpracujemy z warszawskimi uczelniami i instytucjami wspierającymi uzdolnienia, takimi jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Centrum Nauki Kopernik, NASK, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów OEIiZK, MDK Muranów, Łazienkowska, Centralny Dom Technologii, Microsoft Polska, muzea, kina, teatry, galerie.

    Nasi uczniowie uczestnicząc w ciekawych zajęciach prowadzonych w formie warsztatów, wykładów, zajęć pozalekcyjnych, kursów, czy wycieczek edukacyjnych mogą zdobywać nowe wiadomości i umiejętności.

    Jak ważna jest nauka i jaką wspaniałą może być przygodą, uczniowie mogą dowiedzieć się uczestnicząc w zajęciach Polskiej Akademii Dzieci (PAD).

    Polska Akademia Dzieci to pierwszy na skalę międzynarodową Uniwersytet prowadzony przez dzieci. Młodzi naukowcy w wieku od 6. do 12 lat prowadzą swoje wykłady i przedstawiają własne badania naukowe.


    Praca z uczniem zdolnym to trudne zadanie wymagające skoordynowanych działań wszystkich podmiotów w obrębie szkoły, współpracujących z nią instytucji oraz rodziców. Tylko takie działania przyniosą pozytywne efekty, czyli wychowanie uczniów świadomych swoich uzdolnień i predyspozycji, umiejących wykorzystać zdobytą wiedzę w dalszych etapach edukacyjnych, jak również w przyszłości do własnego rozwoju zawodowego i społecznego.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone