• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    • Ważne terminy

    • Rekrutacja do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 15 maja 2024r.

     Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja do 29 maja do godziny 15. 

     przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Sprawdziany odbędą się w terminach od 31 maja do 12 czerwca.

     Wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone do 14 czerwca.

     Kandydatów do szkół kształcących w zawodach obowiązują badania lekarskie. Od 15 maja do 22 lipca szkoła, która prowadzi kształcenie w zawodzie wydaje skierowania na badania do lekarza medycyny pracy.

     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 3 lipca do 10 lipca do godz. 15:00

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 19 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 25 lipca.

     Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 29 do 31 lipca.

     Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

      

    • Wybór szkoły i składanie wniosków

    • Zapoznaj się z planem naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 (plik do pobrania): Plan naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych W załączniku można sprawdzić liczbę planowanych oddziałów klas pierwszych oraz liczbę miejsc, a także nauczane zawody w technikach i branżowych szkołach I stopnia. 

     Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025: Wybierz szkołę dla siebie

     Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.

     Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej.

     Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone