• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

    • Ważne terminy

    • Rekrutacja do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 15 maja 2023r.

     Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja do 19 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych - od 15 do 29 maja.

     Od 30 maja do 12 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone do 14 czerwca.

     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 23 czerwca do 12 lipca.

     Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca, a listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 27 lipca.

     Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 31 lipca do 2 sierpnia.

     Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024


    • Wybór szkoły i składanie wniosków

    • Zapoznaj się z planem naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 (plik do pobrania): Plan naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych.

     Informator o warszawskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024: Wybierz szkołę dla siebie

     Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.

     Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej.

     Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone