• TERAPIA LOGOPEDYCZNA

    • Terapia logopedyczna w SP 73

     Prawidłowy rozwój mowy dziecka rządzi się swoimi prawami. Przebiega określonymi etapami, które mają charakterystyczne cechy i czas pojawiania się. Dzieci rozpoczynające naukę szkolną powinny wymawiać poprawnie wszystkie głoski. Ale nie zawsze tak się dzieje. 

     W jaki sposób dziecko w naszej szkole trafia do logopedy?

     1. Na początku roku szkolnego prowadzimy przesiewowe badania logopedyczne dzieci z zerówek i klas pierwszych oraz kontrolne badania mowy dzieci objętych wcześniej terapią logopedyczną (wrzesień).

     2. Tworzymy listy dzieci, które powinny znaleźć się pod opieką logopedy (w pierwszej kolejności są to dzieci z orzeczeniami, gdzie wskazana jest taka potrzeba), później dzieci, które kontynuują zajęcia logopedyczne, a następnie dzieci u których zaistniała taka potrzeba wynikająca z badań przesiewowych (do 30 września).

     3. Omawiamy organizację terapii logopedycznej z zespołem specjalistów i wychowawcami klas. Przedstawiamy treści regulaminu dotyczącego uczestnictwa w zajęciach logopedycznych oraz współpracy rodziców z logopedą.

     4. Przekazujemy systematycznie wykonywane podczas terapii  logopedycznej ćwiczenia do domu za pośrednictwem zeszytu, jako materiału do utrwalania w domu.

     5. Zakończenie terapii logopedycznej w placówce następuje, gdy:

     • dziecko mówi poprawnie;
     • długotrwała (powyżej trzech lat) terapia logopedyczna nie przynosi poprawy mowy;
     • dziecko zmieni placówkę na inną;
     • rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w szkole (rezygnacja w formie pisemnej).

      

     Najczęściej spotykane wady wymowy:

     • seplenienie,

     • rotacyzm,

     • mowa bezdźwięczna,

     • jąkanie.

      

    • Organizacja Zajęć Logopedycznych

     1. Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu indywidualnie lub w grupach do trzech osób. Trwają od 15 - 45 minut.

     2. Na zajęcia uczniowie przynoszą zeszyt, w który zapisywany jest materiał wyrazowy (sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu. Prosimy rodziców o kontrolowanie zeszytu po każdych zajęciach.

      

     Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

     • przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy),

     • wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej,

     • utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – jako najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji etap pracy logopedycznej, potrzebuje on zaangażowania w terapię rodzica lub opiekuna.

      

     W naszej szkole czeka na dzieci przytulny gabinet logopedyczny,

     wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne,

     co znacznie ułatwia terapię.

      

      

     Program Zajęć Logopedycznych

     Nadrzędnymi celami programu są:

     • kształtowanie umiejętności prawidłowej wymowy i porozumiewania się,

     • stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,

     • rozwijanie kultury słowa.

      

     Program zajęć logopedycznych powinien być realizowany przy współpracy z Rodzicami, wychowawcą i innymi nauczycielami szkoły.


     Realizacja ww. celów wspomagana jest poprzez:

     • rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi ludźmi,

     • usprawnienie układu oddechowego,

     • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,

     • ćwiczenie koncentracji uwagi,

     • kształcenie słuchu - aparatu odbiorczego,

     • kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych,

     • aktywizowanie dziecka podczas zabaw,

     • wyrabianie umiejętności komunikowania własnych potrzeb,

     • wzbogacanie zasobu słownictwa,

     • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone