• O Terapii Pedagogicznej

    • Terapią pedagogiczną nazywamy całokształt oddziaływań pedagogicznych stosowanych wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i często im towarzyszących trudności wychowawczych, zaburzeń aktywności, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń relacji społecznych.

     Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, a także przy pomocy odpowiednio dobranych środków koryguje niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.

     Oddziaływania mają charakter zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, ukierunkowanych:

     • z jednej strony - na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja),

     • z drugiej - na wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się,

     tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych i mogły je zastąpić (kompensacja)

    • Zajęcia w Zakresie Terapii Pedagogicznej

    • Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej

     Wspomaganie rozwoju dzieci z problemami w nauce odbywa się etapowo i obejmuje rożne zakresy:

     • działalność psychoterapeutyczną,

     • ćwiczenia rozwijające sprawność manualną,

     • terapię ręki - ćwiczenia grafomotoryczne,

     • ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała i przestrzeni,

     • ćwiczenia funkcji wzrokowych i słuchowych

     • ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

     • ćwiczenia usprawniające umiejętności matematyczne.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone