• SAMORZĄD SP 73

    • Tradycją naszej szkoły jest uczenie uczniów współodpowiedzialności za podejmowane działania i wizerunek szkoły. Od najmłodszych klas uświadamiamy naszym wychowankom, że mają oni wpływ na atmosferę szkolną i swoje otoczenie.

     Dlatego niezmiernie ważne jest, aby nasi uczniowie czuli się gospodarzami szkoły, podejmowali różne zadania na rzecz społeczności uczniowskiej oraz aktywnie uczestniczyli w ich realizacji.

      

     Działaniami uczniowskimi kieruje Samorząd Uczniowski, który od wielu lat jest wybierany w demokratycznych wyborach.

     Kandydaci do pracy w SU prezentują swoje programy wyborcze na forum szkoły. Wybory przewodniczącego oraz jego zastępcy odbywają się w tajnym głosowaniu wszystkich uczniów. Komisja wyborcza (opiekun samorządu oraz przewodniczący samorządów klasowych) czuwają nad prawidłowym przebiegiem wyborów do SU. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.

     Po wyborach członkowie SU razem z opiekunem opracowują plan pracy samorządu szkolnego na aktualny rok szkolny, następnie prezentują program uczniom na spotkaniu, w którym biorą udział przedstawiciele wszystkich klas.

     Później pozostaje już tylko realizacja programu, z której na pewno zostaną skrupulatnie rozliczeni przez swoich kolegów.

   • Samorząd Uczniowski organizuje wiele ciekawych imprez i akcji mających na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy społeczne, takie jak na przykład pomoc potrzebującym, bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą, aktywny wypoczynek, zdrowe odżywianie.

    Do cyklicznie przeprowadzanych od wielu lat akcji należy udział w zbiórkach na rzecz Fundacji AKogo?, zbieranie drobnych zabawek i słodyczy dla dzieci z domów dziecka, niesienie pomocy zwierzętom w akcji "Podaj łapę".

    Samorząd uczniowski organizuje i pomaga w organizacji apeli szkolnych, różnych uroczystości, licznych konkursów szkolnych oraz zabaw.

    Stara się motywować kolegów i koleżanki do rozwijania zainteresowań, zdrowego współzawodnictwa w nauce, zachowaniu, sporcie.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone