• INTEGRACJA w NASZEJ SZKOLE

     • Pierwsze klasy integracyjne 01.09.2004
      • Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, w roku szkolnym 2004/2005, po raz pierwszy utworzyliśmy w naszej szkole klasę integracyjną.

       Zdawaliśmy sobie sprawę, z jak ogromnym problemem spotykają się dzieci niepełnosprawne i ich rodzice, stając u progu rozpoczęcia nauki szkolnej.

       Powołując klasy integracyjne staramy się stworzyć wszystkim naszym uczniom warunki przygotowania ich  do aktywnego, w pełni wartościowego życia w społeczeństwie.

       Wspólne przebywanie od najmłodszych lat dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować: postawę tolerancji, zauważanie i zrozumienie odmiennych potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy potrzebującym.

     • Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji indywidualnej?
      • Każdemu z uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługują 2 godziny zajęć rewalidacji indywidualnej tygodniowo.

       W ramach rewalidacji nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

       • integrację sensoryczną
       • logopedię
       • terapię pedagogiczną
       • socjoterapię
       • arteterapię
     • Dodatkowe zajęcia
      • Wszyscy uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, a także koła zainteresowań.

       Uczniowie mogą również korzystać z dodatkowych, bezpłatnych zajęć wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w ramach projektu BAZA, zrzeszającego kilkanaście organizacji i instytucji pozarządowych

     • Rok szkolny 2023/2024
      • W obecnym roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole funkcjonuje 8 klas integracyjnych:

       • 1 klasa ósma
       • 1 klasa siódma
       • 1 klasa szósta
       • 1 klasa piąta
       • 1 klasa czwarta
       • 1 klasa trzecia
       • 1 klasa druga
       • 1 klasa pierwsza

        

       Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowany został indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności. Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone