Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

REWALIDACJA

 

Co to jest rewalidacja?

Rewalidacja jest to długotrwała działalność terapeutyczno-wychowawcza.

Obejmuje ona wielostronną stymulację, opiekę, nauczanie i wychowanie uczniów o zaburzonej percepcji rzeczywistości.

Rewalidacja jest jedną z metod pedagogicznych, która polega na pracy pedagoga specjalnego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (np. z niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu, wadą wzroku).


Cele rewalidacji:

 • wyrobienie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

 • kształtowanie podstawowych relacji międzyludzkich;

 • podwyższenie samooceny, wyrobienie poczucia własnej wartości;

 • wspieranie rozwoju;

 • niwelowanie braków w edukacji;

 • wykorzystywanie nabytych umiejętności i wiadomości.


Zasady rewalidacji:

 • zasada akceptacji;

 • zasada pomocy – gruntowna znajomość ucznia integracyjnego, przychodzenie mu z pomocą oraz próba usamodzielnienia go;

 • zasada indywidualizacji – dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka;

 • zasada terapii pedagogicznej – poznanie dziecka, opracowanie diagnozy, a następnie zapewnienie mu optymalnych warunków do pokonania trudności.

opracowała  Monika Osowska

 


 

ADOPCJA SERCA

więcej...

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio