Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Zajęcia wyrównujące wiedzę

Wszystkim uczniom mającym problemy z nauką polecamy zajęcia wyrównywania wiedzy.
Organizujemy dwie formy zajęć:

 1. codziennie tzw. odrabianki, czyli możliwość odrobienia lekcji z pomocą
  nauczyciela. Każdy uczeń w razie jakichkolwiek problemów z zadaniem domowym,
  czy też ze zrozumieniem tematu lekcji może przyjść na zajęcia i skorzystać z pomocy.

 2. raz w tygodniu 2 godz. zajęć z przedmiotów: język polski i matematyka dla
  grupy uczniów mających szczególne trudności z nauką.

W odrabianiu lekcji uczniom pomagają nauczyciele szkoły oraz wolontariusze z zespołu
szkół gimnazjalno - licealnych im.Władysława IV.

Dla uczniów klas szóstych organizujemy zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przygotowujące do sprawdzianu w klasie 6.

Uczniowie z klas integracyjnych pracują indywidualnie ze specjalistami: terapeutą pedagogicznym, logopedą, pedagogiem, rehabilitantem. Organizujemy dla nich zajęcia z terapii integracji sensorycznej, muzykoterapii, arteterapii. Nauczyciele wspomagający prowadzą  zajęcia rewalidacji.

 

 

 

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio