Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

Rok szkolny 2011/2012 - Rokiem SZKOŁY Z PASJĄ


SP 73

Uczeń jest
najważniejszy


Rodzice
współtwórcami szkoły


Nauczyciel rozbudza
pasje uczniów


Dyrektor liderem
postępu w szkole


Szkoła to
nie tylko lekcje

 


Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2011/2012

Rokiem Szkoły z Pasją

Szkołę z Pasją kreują przede wszystkim ludzie, nie tylko dyrektor i nauczyciele, ale także sami uczniowie,  rodzice i środowisko zewnętrzne. Dlatego tak ważne w tym roku będzie zaangażowanie w życie szkoły całej społeczności szkolnej.

Minister Katarzyna Hall podkreśliła, że szkoła to nie tylko lekcje - to także współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczniowie zaangażowani w realizowane w szkołach projekty poszczególnych organizacji uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają pasje i talenty. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną sprawia, że nauka jest dla uczniów szczególnie pasjonująca.

"...Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz szkoły. W szczególności zachęcam organizacje pozarządowe do zgłaszania działań z pasją, zaś jednostki samorządu terytorialnego – do wspierania współpracy szkół z lokalnymi organizacjami pozarządowymi."

Katarzyna Hall

minister edukacji narodowej


 

więcej informacji na temat Szkoły z Pasją na stronach MEN [czytaj]

 


 

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio