Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

ZAPRASZAMY do ŚWIETLICY

Świetlica szkolna jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 18:00.

Główne zadanie świetlicy polega na organizacji czasu wolnego uczniów, którzy pozostają na terenie szkoły przed oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W świetlicy prowadzone są zajęcia zorganizowane, mające na celu nauczenie wychowanków umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i potrzeb.

Prowadzone w świetlicy zajęcia mają na celu wspieranie wielokierunkowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Stanowią one istotny łącznik pomiędzy działaniami wychowawczymi Rodziców i szkoły.

Świetlica jest także ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga działania edukacyjne i uzupełnia pracę szkoły poprzez opiekę nad dziećmi, oddziaływania wychowawcze oraz pracę dydaktyczną.

Cele i zadania świetlicy uwzględniają istotne funkcje czasu wolnego:

 • odpoczynek (regeneracja sił psychicznych i fizycznych),

 • rozrywkę (czas wyzwalania pozytywnych emocji),

 • rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

W naszej świetlicy odbywają się różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez poszczególnych wychowawców, innych nauczycieli oraz naszych gości.  Informacje tych zajęciach można uzyskać u wychowawców poszczególnych grup

Organizowana jest także pomoc w odrabianiu lekcji. W ciągu całego roku szkolnego w świetlicy odbywają się imprezy i konkursy.

Obowiązkiem dzieci przebywających w świetlicy jest przestrzeganie wewnątrzświetlicowego regulaminu.


W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy następujące koła zainteresowań oraz zajęcia:

 • kółko plastyczne z elementami terapii ręki:

Agata Stryjek

 • kółko sportowe:

Sylwia Czaplicka

 • kółko gier i orgiami:

Anna Możdżyńska

 • kółko filmowe:

Anna Małachowska

 • kółko taneczne:

Dominika Sasin

 • kółko turystyczne:

Grażyna Pietrzak

 

Informacje ważne dla RODZICÓW

 • Warunkiem zapisu do świetlicy jest zakwalifikowanie dziecka na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zgłoszenia.

 • Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały doprowadzone do świetlicy (tylko w godz. 6.30-18.00)

 • Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby pełnoletnie, które rodzice/prawni opiekunowie upoważnili pisemnie, tzn. dokonując wpisu do Karty Zgłoszenia lub przynosząc dodatkowe pisemne upoważnienie.

 


 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

WESPRZYJ SWOJE DZIECKO

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

więcej...

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio