Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

Regulamin wypożyczania i udostępniania

bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Warszawie

w roku szkolnym 2015/2016


 1. Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I, II i IV Szkoły Podstawowej nr 73 są własnością Szkoły i mają służyć trzem kolejnym rocznikom.

 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza podręczniki uczniom na okres danego roku szkolnego.

 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu ich odbioru.

 4. Podręczniki na dany rok szkolny będą wypożyczane/zwracane w dniach i godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy, o czym nauczyciel informuje rodziców.

 5. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń przez ucznia, rodzic jest zobowiązany do zwrotu jego wartości. Wpłaty należy dokonać na konto MEN (dotyczy klas I i II) lub na konto Szkoły Podstawowej nr 73 z dopiskiem „Darmowy podręcznik” (dotyczy pozostałych podręczników klasy I i II z j. angielskiego i podręczników klas IV). Podręczniki, które nie nadają się do użytku, będą wymieniane.

 6. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia bądź zagubienia podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń przez inne osoby koszty ponosi rodzic.

 7. W przypadku zniszczenia bądź zagubienia podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeń przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej. Dla każdego oddziału klasowego przypada jeden dodatkowy komplet podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.

 8. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń.

 9. W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie trwania roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę podręczników dla niego, korzysta z dodatkowego kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń wypożyczonych z biblioteki szkolnej

 10. Uczniowie zobowiązani są do używania podręczników zgodnie z jego przeznaczeniem, do dbałości o niego – nie wolno w nim pisać i rysować, gdyż nie pełnią one formy ćwiczeń.

 11. Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie zwracają podręczniki do biblioteki szkolnej. Podczas zwrotu nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określa stopień jego zużycia oraz dokonuje wpisu o jego stanie w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

 

Regulamin dostępny w pdf [czytaj...]

 

 

 

 


 

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio