Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM

INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Stanowiska komputerowe zostały zainstalowane do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci internet.

 2. Wszyscy użytkownicy powinni wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych.

 4. Nie można wykorzystywać komputerów do prowadzenia prywatnej korespondencji

  (e-mail), do gier i zabaw oraz pisania blogów.

 5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych (na przykład Allegro, E-bay).

 6. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

 8. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

 9. Zabrania się samowolnego używania dyskietek i CD-ROM-ów w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu.

 10. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy

  zgłaszać natychmiast nauczycielowi-bibliotekarzowi

 11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w pomieszczeniu należy zachować ciszę.

 12. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 13. Przy komputerze może siedzieć tylko jedna osoba.

 14. Podczas korzystania z komputera zachowujemy bezpieczeństwo, nie dotykamy kabli, nie przesuwamy sprzętu i mebli.

 15. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Nieprzestrzeganie regulaminu powoduje wykluczenie
na czas określony z korzystania z Internetu.

 

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio