Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

I. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni:

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz rodzicom uczniów naszej szkoły.

 2. Uczniom klas pierwszych książki wypożycza się od II semestru.

 3. Do biblioteki przychodzi się bez okryć zewnętrznych, w obuwiu szkolnym.

 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie, cicho i nie przeszkadzać innym.

 5. W bibliotece uczniowie nie spożywają posiłków (kanapki, napoje, owoce).

 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zgubienie, zniszczenie lub poplamienie wypożyczonej książki.

 7. Uczniowie nie mogą wchodzić między regały.

II. Zasady wypożyczania książek:

 1. Czytelnik wypożycza książki tylko na swoje nazwisko.

 2. Książki wypożyczonej nie można przekazywać osobom trzecim.

 3. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na miesiąc.

 4. Czytelnik ma prawo do prolongaty (przedłużenia) terminu wypożyczenia książki.

 5. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej.

 6. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza).

 7. Uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są zwrócić wypożyczone książki do biblioteki.

III. Zasady korzystania z czytelni:

 1. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism  i księgozbioru podręcznego.

 2. Do czytelni przychodzi się bez jedzenia.

 3. W czytelni obowiązuje cisza.

 4. Książki z księgozbioru podręcznego podaje nauczyciel.

 5. W czytelni nie korzysta się z telefonów komórkowych.

 

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio