Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

RADA RODZICÓW SP 73


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 73 jest reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły.

Radę stanowią przedstawiciele rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy - Rady Klasowe Rodziców.


Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Zasady pracy Rady Rodziców określa regulamin jej działalności – Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.


Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami szkoły.

Ustawa o systemie oświaty daje szerokie kompetencje Radzie Rodziców:

  • Rada Rodziców opiniuje statut szkoły i jego zmiany.

  • Inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w szkole.

  • Opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz sprawy istotne dla szkoły.

  • Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans.

  • Przedstawiciel Rady Rodziców wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.

  • Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, prowadzi działalność celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznacza je na działanie szkoły.

Kadencja Rady Rodziców trwa dwa lata.


PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Małgorzata Smolińska – Przewodnicząca Rady Rodziców;

Urszula Krzemieniecka-Gietke – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców;

Emilia Jędrzejczak – Protokolant

 


KONTO RADY RODZICÓW

Bank Pekao  nr  80 1240 6074 1111 0010 8936 7198 Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 73

 

 

 


 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

WESPRZYJ SWOJE DZIECKO

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

więcej...

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio