Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły


W NASZEJ SZKOLE BYŁ REALIZOWANY PROJEKT

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

Projekt był realizowany w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty przez Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami Projektu byli uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawowała Dyrektor Szkoły
mgr Bożena Ćwiklińska.


Członkowie zespołu realizującego projekt:

 • mgr Katarzyna Czechowicz –Gołaszewska - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

 • mgr Małgorzata Kamińska - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

 • mgr Aneta Mierzejewska - zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,

 • mgr Marzena Mrozińska - zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych,

 • mgr Katarzyna Ebinger - zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

 • mgr Katarzyna Lamprecht – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • mgr Aneta Urbaszek - zajęcia komputerowe dla dzieci niepełnosprawnych.

Szkolny koordynator projektu – mgr Aneta Mierzejewska


Harmonogram zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

dokument dostępny pdf [czytaj]

dokument dostępny w MS Word [czytaj]

 


 

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

ADOPCJA SERCA

więcej...


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio