Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

LICZNIK ODWIEDZIN

Odsłon : 2475067
Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

dziennik elektroniczny

więcej ...

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Strona Wyróżniona

w Konkursie

więcej...Designed by:

Drukuj Email

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji.

Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.


Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.

 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych.

 • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

 • Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej.

 • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym.

 • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 • Rodzicami.

 • Nauczycielami i innymi pracownikami Zespołu Szkół.

 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół.

 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

 • Poradniami Specjalistycznymi.

 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

 • Zajęcia integracyjne (realizowane na obozach integracyjnych oraz w ramach zajęć w szkole),

 • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, HIV i AIDS),

 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),

 • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,

 • Porady dla uczniów,

 • Porady, konsultacje dla rodziców,

 • Porady i konsultacje dla nauczycieli.


 

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio