Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

LISTA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH w SP 73

w roku szkolnym 2016/2017

L.p.
Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany
przedmiot

Kwalifikacje
Dodatkowe
zajęcia
1 Balicka
Dorota
religia prawosławna teologia,
język niemiecki

2 Banaszek
Joanna
plastyka
plastyka,
technika,
zarządzanie,
pedagogika
wicedyrektor
szkoły
3 Chmielewska Grażyna informatyka
informatyka,
matematyka,
teoretyczne przedmioty zawodowe,
edukator technologii informacyjno-komunikacyjnej

informatyczne
koła zainteresowań
(programowanie)

innowacja pedagogiczna: Programowanie
w klasach 1-3,

innowacja pedagogiczna: Programowanie
w klasach 4-6

koordynator
Praskiego Turnieju Scratcha

administrator szkolnej sieci komputerowej

webmaster serwisu internetowego

administrator systemów informatycznych

4 Chypś
Milena
muzyka
muzyka
chór szkolny
5 Cielma
Marta
język
angielski
język angielski
6

Czerwińska
Agnieszka

biblioteka

bibliotekarstwo, pedagogika społeczno- wychowawcza,
informatyka,
etyka,
zarządzanie

podręczniki
MEN
7 Czaplicka Sylwia wychowawca świetlicy edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
8
Ćwiklińska
Bożena
przyroda
przyroda,
geografia,
zarządzanie
dyrektor
szkoły
9
Duda
Anna
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
terapia pedagogiczna,
oligofrenopedagogika

10
Ebinger
Katarzyna
nauczyciel wspomagający pedagogika opiekuńcza, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie,
terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna,
arteterapia,
politologia w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
arteterapia
11
Elznerowicz
Iwona
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna zajęcia teatralne
dla dzieci młodszych
12 Filipiuk
Joanna
nauczyciel wspomagający
pedagogika,
terapia pedagogiczna,
mediacje rodzinne, oligofrenopedagogika

trening
zastępowania
agresji

współpraca z mediami

13 Grabarczyk
Patrycja
język angielski
język angielski,
język niemiecki
urlop
14 Janowska
Iwona
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika

rewalidacja

opiekun Samorządu Uczniowskiego

15 Kamińska
Małgorzata
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
pedagogika

szachy

praca z dzieckiem zdolnym -"Sowa mądra głowa"

16 Kolesińska
Agnieszka
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
pedagogika,
zarządzanie

17 Kołłb-Sielecka
Joanna
religia
teologia koło plastyczno- religijne
18 Komosa
Małgorzata
pedagog pedagogika,
pedagogika opiekuńcza,
oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna
współpraca z organizacjami pozarządowymi
19 Kopyścińska- Łada
Katarzyna
język polski
filologia polska,
terapia pedagogiczna,
pedagogika Montessori
urlop
20 Kozłowska
Jadwiga
terapia pedagogiczna terapia pedagogiczna,
teologia,
integracja sensoryczna,
bajkoterapia

21 Krasowski
Kamil
język polski język polski,
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
pedagogika specjalna
22 Krzak
Paulina
matematyka matematyka
23 Kulik
Jerzy
religia prawosławna teologia

24 Kukwa
Paulina
język polski
filologia polska
25 Lamprecht
Katarzyna
wychowawca świetlicy
pedagogika opiekuńcza,
pedagogika,
terapia pedagogiczna,
zarządzanie,
oligofrenopedagogika
kierownik
świetlicy
26 Leusz
Iwona
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
pedagogika,
logopedia
szkolny biuletyn informacyjny
27

Lewandowska
Dorota

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
oligofrenopedagogika

28 Lewczak
Mirosław
religia prawosławna teologia

29 Lipińska
Iwona
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna

30 Lipke
Angelika
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
pedagogika specjalna
31
Łuczak
Dorota
edukacja przedszkolna
edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna,
pedagogika specjalna
32
Maciejec
Elżbieta
wychowawca świetlicy pedagogika opiekuńcza,
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

33
Małachowska
Anna
wychowawca świetlicy pedagogika opiekuńcza
34 Mamontowicz
Ewa
język polski filologia polska
35
Mierzejewska
Aneta
socjoterapeuta socjoterapia, pedagogika opiekuńcza koordynator programów
unijnych
36
Mikowska
vel Feret
Teresa
wychowawca świetlicy edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
37
Moskwa
Anna
nauczyciel wspomagający

integracja sensoryczna, pedagogika specjalna


38 Mrozińska
Marzena
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
zarządzanie

koordynator programu
„Wars i Sawa”

szachy

rzecznik prasowy szkoły

39 Muszel– Kiełbus Katarzyna historia historia,
wychowanie do życia w rodzinie

opiekun
pocztów sztandarowych

40 Myślak– Piątek Iwona matematyka matematyka,
informatyka,
oligofrenopedagogika
41 Olawa
Anna
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne,
gimnastyka korekcyjna
zajęcia sportowe
"Od zabawy
do sportu"
42
Orłowska– Gajek
Katarzyna
język
angielski
język
angielski,
oligofrenopedagogika

urlop

43
Osowska
Monika
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika,
terapia pedagogiczna,
wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

44
Pazik
Małgorzata
język polski filologia polska,
logopedia
45
Petrynowska
Agnieszka
logopeda logopedia
46 Piechota
Elżbieta
edukacja wczesnoszkolna,
przyroda
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
przyroda,
pedagogika
szkolny biuletyn informacyjny
47
Pietrzak
Grażyna
wychowawca świetlicy pedagogika opiekuńcza,
bibliotekarstwo

48 Polewaczyk
Katarzyna
terapia pedagogiczna terapia pedagogiczna,
sztuka,
ortoptyka
koordynator
pracy z dzieckiem
niepełnosprawnym
49
Prokop
Paulina
religia teologia
50 Przybysz
Beata
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika,
pedagogika opiekuńcza,
zarządzanie,
historia
opiekun Samorządu Uczniowskiego
51
Sawczuk
Irena
religia prawosławna
teologia

52
Siemion
Dorota
logopeda logopedia
53
Sikorski
Mariusz
wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne,
bezpieczeństwo i higiena pracy

inspektor bhp
54
Słocki
Jarosław
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne,
instruktor unihokeja
trener unihokeja
55
Srebrzyńska– Bukrejewska
Kamila
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika,
pedagogika terapeutyczna,
zarządzanie
56 Szymańska
Iwona
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika, zarządzanie
57
Szymańska-Ehrmann
Dorota
przyroda biologia,
przyroda

koordynator programu
„Wars i Sawa”

58 Talma
Anna
wychowawca świetlicy

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika,
edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna,
teologia


59 Wojciechowska
Katarzyna
język angielski
język angielski

innowacja pedagogiczna,

koła języka angielskiego
dla klas 1-3

60 Wojda
Monika
wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne,
instruktor unihokeja

trener unihokeja

zajęcia sportowe
"Od zabawy
do sportu"

61
Wojtkiewicz
Eugenia
nauczyciel wspomagający oligofrenopedagogika
62
Wysocki
Jakub

język angielski język angielski

 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

WESPRZYJ SWOJE DZIECKO

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

więcej...

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...

PODZIĘKOWANIA

za pomoc

w organizacji

Dnia Pieczonego

Ziemniaka 2018


dla

Małgorzaty Skłodowskiej


dla

Jolanty Bąbik

Stara Praga


Akademia Przyszłości

dla SP73


dla

RADY RODZICÓW

VIII LO


dla SP 73

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio