Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

Latający Uniwersytet Dzieci


 

Latający Uniwersytet Dzieci to szkolny projekt fundacji PAIDEIA.


Projekt Latający Uniwersytet Dzieci został stworzony w celu wspierania rozwoju umysłowego dzieci, w oparciu o najlepsze źródła wiedzy, poprzez naukę, która daje moc do myślenia, tworzenia i działania, rozwija ciekawość poznawczą, entuzjazm oraz intelektualny i twórczy potencjał dzieci.

Zakładane cele będą realizowane poprzez zwiększenie motywacji do rozwijania zainteresowań naukowych, pobudzania kreatywności i samodzielnego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, planowania i wyciągania wniosków.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie naukowych warsztatów dla dzieci w ciągu dni naukowych organizowanych w danej szkole przez Uniwersytet Dzieci, jako Dni Uniwersyteckie.

Uczestnikiem zajęć "Latającego Uniwersytetu Dzieci" są uczniowie klas trzecich (i ew. drugich) szkoły podstawowej, która włączyła się w Projekt na podstawie porozumienia zawartego z Fundacją.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie druku Oświadczenia Rodzica, które jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu "Latający Uniwersytet Dzieci" Fundacja organizuje trzy Dni Uniwersyteckie:

  • przyrodniczy,

  • humanistyczny,

  • politechniczny,

w terminach ustalonych w porozumieniu ze szkołą.

Autorami zajęć dla dzieci są naukowcy uczelni warszawskich i studenci pracujący pod ich opieką.

Każdy z Dni Uniwersyteckich złożony jest z dwóch różnych warsztatów. Warsztaty wpisane będą w proces dydaktyczny, rozpoczynający się przygotowaniem merytorycznym do zajęć, a kończący prezentacją wyników pracy powarsztatowej dzieci.


 

Sesja warsztatowa poprzedzona jest przygotowaniem. Nauczyciel będący szkolnym opiekunem naukowym w ramach projektu otrzymuje odpowiednie materiały lub zadania do wykonania z uczniami, których celem jest ukierunkowanie uwagi i rozbudzenie kreatywności dzieci. Po każdym warsztacie zostanie wyznaczona praca domowa. Praca kontynuowana jest w domu, na lekcji w szkole oraz na portalu edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci. Realizacja pracy domowej może odbywać się przy wsparciu merytorycznym on-line osób prowadzących warsztaty.

Projekt na charakter konkursu, którego nagrodami są indeksy Uniwersytetu Dzieci. Nagrodzone zostaną dzieci najaktywniejsze podczas zajęć całego projektu, a więc takie, które regularnie czynnie brały udział w warsztatach przeprowadzonych przez Uniwersytet Dzieci, jak i pilnie realizowały zadania powarsztatowe i dodatkowo udzielały się w internetowym klubie danej klasy.

Projekt "Latający Uniwersytet Dzieci" jest dofinansowany ze środków Urzędu M. ST. Warszawy. Uczestnicy nie ponoszą opłat za uczestnictwo w projekcie.

Wyciąg z Regulaminu projektu "Uniwersytet Latający Dzieci"

 


 

REKRUTACJA

informacje 2018/2019

Strona dla Rodziców

ADOPCJA SERCA

więcej...


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio