Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

Latający Uniwersytet Dzieci


 

Latający Uniwersytet Dzieci to szkolny projekt fundacji PAIDEIA.


Projekt Latający Uniwersytet Dzieci został stworzony w celu wspierania rozwoju umysłowego dzieci, w oparciu o najlepsze źródła wiedzy, poprzez naukę, która daje moc do myślenia, tworzenia i działania, rozwija ciekawość poznawczą, entuzjazm oraz intelektualny i twórczy potencjał dzieci.

Zakładane cele będą realizowane poprzez zwiększenie motywacji do rozwijania zainteresowań naukowych, pobudzania kreatywności i samodzielnego myślenia, umiejętności pracy zespołowej, planowania i wyciągania wniosków.

Przedmiotem projektu jest prowadzenie naukowych warsztatów dla dzieci w ciągu dni naukowych organizowanych w danej szkole przez Uniwersytet Dzieci, jako Dni Uniwersyteckie.

Uczestnikiem zajęć "Latającego Uniwersytetu Dzieci" są uczniowie klas trzecich (i ew. drugich) szkoły podstawowej, która włączyła się w Projekt na podstawie porozumienia zawartego z Fundacją.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie druku Oświadczenia Rodzica, które jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.

W ramach projektu "Latający Uniwersytet Dzieci" Fundacja organizuje trzy Dni Uniwersyteckie:

  • przyrodniczy,

  • humanistyczny,

  • politechniczny,

w terminach ustalonych w porozumieniu ze szkołą.

Autorami zajęć dla dzieci są naukowcy uczelni warszawskich i studenci pracujący pod ich opieką.

Każdy z Dni Uniwersyteckich złożony jest z dwóch różnych warsztatów. Warsztaty wpisane będą w proces dydaktyczny, rozpoczynający się przygotowaniem merytorycznym do zajęć, a kończący prezentacją wyników pracy powarsztatowej dzieci.


 

Sesja warsztatowa poprzedzona jest przygotowaniem. Nauczyciel będący szkolnym opiekunem naukowym w ramach projektu otrzymuje odpowiednie materiały lub zadania do wykonania z uczniami, których celem jest ukierunkowanie uwagi i rozbudzenie kreatywności dzieci. Po każdym warsztacie zostanie wyznaczona praca domowa. Praca kontynuowana jest w domu, na lekcji w szkole oraz na portalu edukacyjnym Uniwersytetu Dzieci. Realizacja pracy domowej może odbywać się przy wsparciu merytorycznym on-line osób prowadzących warsztaty.

Projekt na charakter konkursu, którego nagrodami są indeksy Uniwersytetu Dzieci. Nagrodzone zostaną dzieci najaktywniejsze podczas zajęć całego projektu, a więc takie, które regularnie czynnie brały udział w warsztatach przeprowadzonych przez Uniwersytet Dzieci, jak i pilnie realizowały zadania powarsztatowe i dodatkowo udzielały się w internetowym klubie danej klasy.

Projekt "Latający Uniwersytet Dzieci" jest dofinansowany ze środków Urzędu M. ST. Warszawy. Uczestnicy nie ponoszą opłat za uczestnictwo w projekcie.

Wyciąg z Regulaminu projektu "Uniwersytet Latający Dzieci"

 


 

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

ADOPCJA SERCA

więcej...


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio