Drukuj

Uwaga Rodzice!

Osoby, których dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza 351 zł mogą ubiegać się w szkole o przyznanie stypendium szkolnego oraz dofinansowanie podręczników dla klas I-III.

Jeżeli dziecko z klas I-VI ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic może starać się w szkole o dofinansowanie podręczników bez względu na wysokość dochodów w rodzinie.

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego.

Wypełnione wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy złożyć u pedagoga do dnia:

- na dofinansowanie podręczników 10 września 2011r.

- na stypendia szkolne do dnia 15 września 2011r.

pedagog szkolny

Katarzyna Lamprecht