Drukuj

Stypendia szkolne 2014/2015

O stypendium mogą ubiegać się osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

Wypełnione wnioski na stypendium szkolne wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód w rodzinie należy złożyć  u pedagoga szkolnego do dnia 15.09.2014r.

Źródła dochodu to:

 • wynagrodzenie za pracę

 • zasiłek rodzinny i dodatki stałe

 • świadczenia pielęgnacyjne

 • zasiłek pielęgnacyjny

 • stałe zasiłki z ops

 • emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie

 • alimenty

 • zasiłki dla bezrobotnych

 • dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

 • dodatki mieszkaniowe

 • umowy zlecenia, umowy o dzieło

 • inne dochody

Więcej informacji wraz z wzorami wniosków na stronie Biura Edukacji

pedagog szkolny

Małgorzata Komosa