Drukuj

Informacje dotyczące dofinansowania podręczników

i warunków przyznania stypendium szkolnego

w roku szkolnym 2013/2014


1. Wnioski na dofinansowanie podręczników wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód na osobę w rodzinie należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 10.09.2013r.

Warunki przyznania dofinansowania:

Dochód na osobę nie może przekraczać:

 • 456 zł netto dotyczy uczniów klas II, III , V

 • 539 zł netto dotyczy uczniów klas I

Wysokość dofinansowania:

 • uczniowie klas I-III - 225 zł

 • uczniowie klas V - 325 zł.

Dofinansowaniem podręczników objęci są również uczniowie niepełnosprawni z klas I-VI, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Dofinansowanie /bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie/ dotyczy uczniów:

 • Słabowidzących

 • klasy I-III - 225 zł.

 • klasy IV-VI - 325 zł.

 • Niesłyszących

 • klasy I-III - 225 zł.

 • klasy IV-VI - 325 zł.

 • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • klasy I – III - 225 zł

 • klasy IV-VI - 325 zł.

 • Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • klasy I-VI - 225 zł.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.


Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu –faktury wystawionej imiennie na rodzica dziecka.


2. Wypełnione wnioski na stypendium szkolne należy złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód w rodzinie u pedagoga szkolnego do dnia 15.09 2013r.


O stypendium mogą ubiegać się osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

pedagog szkolny

Małgorzata Komosa