Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

Zaproszenie dla Rodziców

Zapraszamy na kolejne warsztaty w ramach warszawskiego programu Wiem co jem, które odbędą się 24 listopada 2015 o godzinie 17.30

więcej informacji [czytaj...]

 
Drukuj Email

KOMUNIKAT o OBIADACH

Informujemy, że w dniu 14.10.2015 (środa) nie będzie obiadów w szkolnej stołówce.

14 października Dzień Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela) jest ustawowo dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Mateusz Suchecki

kierownik żywienia

 
Drukuj Email

Zebranie dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73 informuje:

 

Zebranie dla rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się

Więcej…
 
Drukuj Email

Stypendia szkolne 2014/2015

O stypendium mogą ubiegać się osoby, których dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł.

Wypełnione wnioski na stypendium szkolne wraz z dokumentacją potwierdzającą dochód w rodzinie należy złożyć  u pedagoga szkolnego do dnia 15.09.2014r.

Źródła dochodu to:

 • wynagrodzenie za pracę

 • zasiłek rodzinny i dodatki stałe

 • świadczenia pielęgnacyjne

 • zasiłek pielęgnacyjny

 • stałe zasiłki z ops

 • emerytury, renty rodzinne i inwalidzkie

 • alimenty

 • zasiłki dla bezrobotnych

 • dochody z prowadzenia działalności gospodarczej

 • dodatki mieszkaniowe

 • umowy zlecenia, umowy o dzieło

 • inne dochody

Więcej informacji wraz z wzorami wniosków na stronie Biura Edukacji

pedagog szkolny

Małgorzata Komosa

 
Drukuj Email

Dofinansowanie podręczników 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 uprawnionymi do otrzymania pomocy w ramach programu "Wyprawka szkolna" są:

 • uczniowie pobierający naukę w klasach II, III lub VI - dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł netto.
 • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na sytuację materialną (Uprawnienie to nie dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej).
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 10

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

PRZEWODNIK

po PRADZE

wersja angielska

więcej...

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio