Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI


Zasady współpracy rodziców i nauczycieli reguluje:

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO w WARSZAWIE


§52

 1. Szkoła wspiera rodzinę w wychowaniu, zapewnia sposoby na realizację praw rodziców.

 2. Rodzice mają prawo:

 • Uzyskania w czasie określonym przez szkołę rzetelnej informacji o swoim dziecku (jego zachowaniu, postępach w nauce i przyczynach trudności).

 • Uzyskania porad w sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia dzieci.

 • Wyrażania opinii o prawach szkoły z zachowaniem odpowiednich procedur.

 • Decydowania o sprawach szkoły poprzez uczestnictwo w pracach rad klasowych i rad rodziców.

 • Spotykania się z gronem pedagogicznym na zebraniach, dniach otwartych i podczas indywidualnych kontaktów.

§53

Rodzice mają obowiązek:

 • Dopilnować realizowanie obowiązku szkolnego przez dziecko.

 • Zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych

 • Systematycznie kontaktować się z wychowawcą klasy.

 • Zapoznać się z wymaganiami programowymi i programami nauczania.

 • Zapoznać się ze szkolnym systemem oceniania i programem wychowawczym szkoły.

 • Wspierać finansowo działalność szkoły dokonując regularnych wpłat na rzecz Rady Rodziców.

§54

Za wyróżniającą się współpracę ze szkołą rada pedagogiczna może wyrazić swoje uznanie dla rodziców poprzez wręczenie dyplomów bądź listów gratulacyjnych oraz publiczne podziękowania na uroczystości szkolnej.

 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

ADOPCJA SERCA

więcej...

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio