Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

Integracja w naszej szkole


"Niech każde z naszych dzieci znajdzie jakąś dziedzinę,

w której będzie mógł na chwilę uzyskać przewagę i powodzenie"

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, w roku szkolnym 2004/2005, po raz pierwszy utworzyliśmy w naszej szkole klasę integracyjną.

Zdawaliśmy sobie sprawę, z jak ogromnym problemem spotykają się dzieci niepełnosprawne i ich rodzice, stając u progu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Powołując klasy integracyjne staramy się stworzyć wszystkim naszym uczniom warunki przygotowania ich  do aktywnego, w pełni wartościowego życia w społeczeństwie.

Wspólne przebywanie od najmłodszych lat dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować: postawę tolerancji, zauważanie i zrozumienie odmiennych potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy potrzebującym.


W obecnym roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole funkcjonuje 9 klas integracyjnych:

 • 2 klasy szóste,

 • 2 klasy piąte,

 • 2 klasy czwarte,

 • 1 klasa druga,

 • 1 klasa pierwsza,

 • 1 zerówka.


W szkole uczy się 45 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego z nich opracowany został indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny, dostosowujący formy i metody pracy do możliwości i potrzeb, wynikających z danej niepełnosprawności. Każdy z uczniów objęty jest dodatkową pomocą w ramach zajęć specjalistycznych.

Jakie zajęcia proponuje szkoła w ramach rewalidacji indywidualnej?

Każdemu z uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługują 2 godziny zajęć rewalidacji indywidualnej tygodniowo.

W ramach rewalidacji nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

 • integrację sensoryczną,

 • logopedię,

 • terapię pedagogiczną,

 • socjoterapię,

 • arteterapię


Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, a także koła zainteresowań.

Uczniowie mogą również  korzystać z dodatkowych, bezpłatnych  zajęć wspomagających wszechstronny rozwój dziecka w ramach projektu BAZA, zrzeszającego kilkanaście organizacji i instytucji pozarządowych.

Weronika Janiszewska-Dudzień


Polecamy inne artykuły w dziale Integracja:

6 lat Integracji w SP 73 - prezentację podsumowująca 6 lat pracy klas integracyjnych w naszej szkole;

Nauka w klasie integracyjnej - artykuł opisujący specyfikę zajęć, dobór treści programowych, sposób oceniania w klasach integracyjnych;

Integracja w edukacji - informacje ogólne na temat integracji w szkole.

Dodatkowe informacje na temat zajęć specjalistycznych znajdziecie Państwo w dziale Specjaliści oraz w dziale Zajęcia Pozalekcyjne.

 


 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

WESPRZYJ SWOJE DZIECKO

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

więcej...

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio