Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Spis treści
Historia naszej Szkoły
Lata 1939-1955
Białostocka 10/18
XXI wiek
Podsumowanie
Wszystkie strony

Historia naszej Szkoły


Nasza szkoła ma niezwykłą historię. Istnieje już 80 lat.

80 lat w życiu człowieka to historia prawie całego życia. W życiu szkoły to historia kilku pokoleń uczniów i nauczycieli.

Przedstawiamy Państwu historię szkoły, w której uczyli się nasi pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, a obecnie my.


Powołanie szkoły

Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 24.04.1934 roku powołano 7 klasową Publiczną Szkołę Podstawową Nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek na warszawskim Żoliborzu, przy ul. Elbląskiej.

Stanowisko kierownika szkoły powierzono wówczas panu Janowi Górskiemu. Funkcje tę sprawował przez 35 lat. Nazywano go "człowiekiem – legendą".

Początki były trudne. W szkole pracowało 14 nauczycieli. Utworzono 14 oddziałów klasowych, w których uczyło się 777 uczniów. Klasy były bardzo liczne po 50- 60 osób. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić.


 

Pierwsze lata pracy szkoły

Wszystkim dzieciom starano się stworzyć równe szanse rozwoju intelektualnego i fizycznego. Dlatego od początku już działały: biblioteka szkolna, świetlica i wiele kół zainteresowań.W trzecim roku funkcjonowania szkoły nadano jej imię Króla Stefana Batorego, a społeczeństwo Warszawy ufundowało sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się w kościele św. Jozafata. Po mszy wszyscy w uroczystym marszu powrócili do szkoły. Od tej pory dzień 24 maja obchodzimy jako Święto Naszej Szkoły.W przedwojennej szkole najważniejszymi uroczystościami były: Dzień Niepodległości 11 listopada, urodziny Marszałka Piłsudskiego oraz wigilia szkolna, podczas której uczniowie dzielili się opłatkiem z nauczycielami i kierownikiem szkoły. Wszystkie dzieci z okazji świąt dostawały paczki ze słodyczami, a najbiedniejsze - odzież i pęto kiełbasy.Godny pozazdroszczenia jest fakt, że co roku organizowano kilkudniowe wycieczki dla wszystkich uczniów. Pierwsza wycieczka odbyła się już w 1934r. do Krakowa. Najwspanialszą - naszym zdaniem - była wycieczka statkiem z Warszawy, aż do Gdańska.