Witamy w serwisie SP 73 Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły Wychowanie przez Sukces

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, w zakresie wynikającym z konfiguracji Twojej przeglądarki. Poznaj szczegóły

Drukuj Email

Ósmoklasisto! Egzamin już w kwietniu!

Pamiętaj, im więcej wiesz o egzaminie, tym większa szansa na sukces!

 

O egzaminie w roku szkolnym 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 1-8.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w danym roku szkolnym, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać egzamin w roku następnym.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  • języka polskiego

  • matematyki

  • języka obcego nowożytnego

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w terminie od 15 do 17 kwietnia 2019r.

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (3-5 czerwca 2019r).

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  • pierwszego dnia 15.04.2019 (poniedziałek) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

  • drugiego dnia 16.04.2019 (wtorek) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

  • trzeciego dnia 17.04.2019 (środa) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Dobra rada – na egzaminie nie ściągaj!

Jeśli w czasie egzaminu albo podczas sprawdzania prac okaże się, że uczeń rozwiązywał zadania niesamodzielnie (czyli ściągał), jego egzamin zostanie unieważniony. Podobnie, jeżeli ktoś przeszkadza podczas egzaminu i zakłóca pracę innym, przewodniczący komisji przerywa mu egzamin i unieważnia pracę.

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Więcej informacji na temat Egzaminu Ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Wszystko o egzaminie – informacje ogólne - film

Filmy o egzaminach z przedmiotów:

Arkusze egzaminacyjne [czytaj]

opracowała: Grażyna Chmielewska

 


 


 


 

 

 

 

 

 

Hala Sportowa w SP73

już niedługo

więcej...

NASZA SP 73

rok szkolny 2017/2018

więcej...

REKRUTACJA

informacje 2019/2020

 

Strona dla Rodziców

dzieci sześcioletnich

ADOPCJA SERCA

więcej...

PODZIĘKOWANIA

za pomoc

w organizacji

Dnia Pieczonego

Ziemniaka 2018


dla

Małgorzaty Skłodowskiej


dla

Jolanty Bąbik

Stara Praga


Akademia Przyszłości

dla SP73


dla

RADY RODZICÓW

VIII LO


dla SP 73

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma