Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

ARTETERAPIA

Arteterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.

Arteterapia stwarza możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Ma na celu wspomaganie uczniów w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego.


Na zajęciach wykorzystywane są następujące rodzaje arteterapii:

terapia za pomocą plastyki,

muzykoterapia,

choreoterapia (terapia tańcem, praca z ciałem),

biblioterapia,

dramoterapia (scenki dramowe).


Najczęstszym środkiem oddziaływania terapeutycznego w czasie naszych zajęć jest plastyka.

Pobudzana jest również aktywność muzyczna, taneczna i teatralna.

Uczniowie, w zależności od potrzeb, mają możliwość odreagowania emocji, relaksu lub są aktywizowani. Arteterapia doskonali sprawności manualne, pomaga rozwiązywać problemy i konflikty, podnosi poziom samoakceptacji, rozwija zainteresowania i zdolności, angażuje i mobilizuje uczniów.

 

ADOPCJA SERCA

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio