Drukuj

Informacje o udziale dziecka w dyżurze wakacyjnym w SP 73

Informujemy, że potwierdzeniem udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym jest wniesienie przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.

Opłata za dyżur wakacyjny wynosi 140,00 zł. (20 dni x 7,00 stawka dzienna).

Prosimy o wniesienie opłaty gotówką (pokój nr 9) lub przelewem na konto w banku Citibank Handlowy nr 92 1030 1508 0000 0005 5027 4078. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dopisać dyżur wakacyjny

Mateusz Suchecki

kierownik żywienia