Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

Informacje o udziale dziecka w dyżurze wakacyjnym w SP 73

Informujemy, że potwierdzeniem udziału dziecka w dyżurze wakacyjnym jest wniesienie przez rodziców/opiekunów prawnych opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.

Opłata za dyżur wakacyjny wynosi 140,00 zł. (20 dni x 7,00 stawka dzienna).

Prosimy o wniesienie opłaty gotówką (pokój nr 9) lub przelewem na konto w banku Citibank Handlowy nr 92 1030 1508 0000 0005 5027 4078. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz dopisać dyżur wakacyjny

Mateusz Suchecki

kierownik żywienia

 

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2017/2018

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

PODZIĘKOWANIA

Akademia Przyszłości

dla SP73


dla

RADY RODZICÓW

VIII LO


dla SP 73

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12


 

Wirtualizacja

szkolnego serwera SBS2003 R2

SBS Hyper-V R2

SBS Virtual PC

firma

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio
  • Laser Studio